Bilge'li olun, haberdar olun!
Eğitim Ciddi Bir İştir, Gücünü Sevgiden Alır...
 

BAŞARILARIMIZ;  

Özel Bilge anaokulunda; çocuğun zeka, kişilik gelişimi ve temel alışkanlıkları kazanması amaçlanır. Türkçe’yi doğru ve güzel kullanması sağlanır. Çocuğun dinleme yapabilmesi, düzgün cümlelerle düşüncelerini anlatması, soru sorma yetisi kazanması, yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmesi için eğitim programımız çocuk merkezlidir.

Anaokulumuzda okuma-yazma etkinlikleriyle görsel ve işitsel algıları geliştirilen, sanat etkinlikleriyle estetik duyarlılığa sahip olabilmeleri sağlanan, müzik etkinlikleriyle şarkı söyleme ve ritim duyguları geliştirilen, Beden Eğitimi etkinliğiyle güç ve denge gerektiren hareketlerini rahatlıkla yapabilen, yabancı dil etkinlikleriyle yaşına uygun sözcük bilgisi edinmesine özen gösterilen, ayrıca satranç, bilgisayar ve bale gibi çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlanan ve kendine güven duygusu geliştirilen bireyler yetiştirilir.

İlkokulumuzda; kendine güvenen, yeteneklerinin farkında olan, toplum içinde uyumlu olmayı başarabilen, öğrenmeyi kendine amaç edinmiş bireyler yetiştirmektedir.

Özel Bilge Ortaokulunda; öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenip özel yöntemler uygulanarak onların becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Böylece sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinen bireyler yetiştirilir. 

Özel Bilge Anadolu Lisesi’nde; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bilimsel düşünen, doğru bilgilerle donatılmış, araştırmayı seven, kendi yeteneklerinin farkında olup yeteneklerini geliştiren, kendi ve çevresi ile barışık, toplumda uyum içinde yaşamasını bilen, kendi kültürünü ve tarihini bilen ve özümseyen, akademik bilgi becerileri kazanan, dil seviyesini yükseltmeyi hedefleyen, öğrendikleri dille iletişim kurmayı becerebilen, dil sayesinde farklı kültürlere köprü kurmayı başarabilen, zamanı iyi kullanabilen, doğru ve dürüst davranabilen, beden ve ruh sağlığını geliştiren, ekip çalışması ile başarıya ulaşmasını öğrenen, kendini güzel sanatlar aracılığı ile farklı biçimlerde ifade edebilen, farklı enstrümanlar çalabilen, müzikle ruhunu dinlendirebilen, aldığı eğitimle dünya ile bütünleşen bireyler yetiştirmektedir.

Ortaokulumuz bu yöntemlerle yetiştirdiği öğrencileri Anadolu Liselerine yerleştirme konusunda da oldukça başarılıdır. Son beş yıldır SBS sonuçlarına göre ilçe birincisi olmuştur.

Öğrencilerimiz Özel Bilge Eğitim Kurumunda anasınıfından başladıkları eğitimöğretim yolculuğu sonunda kendi ayakları üzerinde duran, kendini her alanda geliştirmiş, araştırmacı, girişken, üretken, iyi iletişim kuran, bilgiyle donatılmış bireyler olarak hayata başlarlar.

 
 
         
Giriş Türü :
T.C. Kimlik No. :
Şifre :
Güvenlik Kodu :