Bilge'li olun, haberdar olun!
Eğitim Ciddi Bir İştir, Gücünü Sevgiden Alır...
 
 21.YÜZYIL BECERİLERİNİN TOHUMLARI OKUL ÖNCESİNDE  ATILIYOR.      OKULÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ     Okulöncesi eğitim sürecinde çocuklar ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı,sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır.     Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.   Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.    Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.   BİLGE KOLEJİ ÖĞRENCİLERE NE KATAR? İLERİDEKİ AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMINA NE TÜR KATKILARI OLUR? Anaokulu çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi, paylaştığı bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için desteklediği ilk ortamdır. Bilge Koleji'ne devam eden öğrenciler öncelikle düzen öğrenir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmayı, aynı düzen içinde okula gitmeyi amaç edinir. Bu ev yaşamında da düzen sağlar. Belirli bir saatte yatmayı, düzenli olarak kahvaltı etmeyi öğrenir. Düzenli ve sürekli arkadaşları olur. Arkadaşlarını aramaya, onlar tarafından aranmaya başlar.   Arkadaşlık ve arkadaşlarıyla paylaştıkları önemli olmaya başlamıştır. Anne - babası dışında öğretmeni ve okuldaki arkadaşları hayatında önemli olmaya başlar. Başka insanlarla ilişki kurmayı ve sürdürmeyi öğrenir. Evde ortaya çıkan sorunlarda sorun çözmek zorunda kalmayabilir ancak okulda örneğin oyuncağını paylaşması gerektiğinde uygun yöntemle yaklaşmazsa hayal kırıklığı yaşayabilir ve bu yolla zaman içinde problem çözmeyi öğrenir. Kabul görmek, kabul etmek gibi sosyal kavramlar gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder. Her tür bilgi grupla etkileşim halinde öğretilmektedir. Ayrıca her çocuk gelişim bazı alanlarında sorunlar yaşayabilir. Okulumuzun Rehber Öğretmeni gözetiminde tüm öğrenciler gün boyu izlenmekte, herhangi bir durumda müdahale edilmektedir.    Bu güzel dünya üzerinde mutlu yaşamak herkesin hakkıdır. Ancak, mutluluğun temeli "sevgi"dir. Sevginin olmadığı yerde mutsuzluk doğar. Bu nedenle insanlar, önce birbirlerini sevmeli, birbirlerine saygı göstermeli ve birbirlenin haklarını tanımalıdırlar. Bu görüşten yola çıkan okulumuz "Eğitim ciddi bir iştir, gücünü sevgiden alır" düşüncesini kendine misyon belirlemiştir. Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülme; ezberlemeye değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitim gerektirmektedir.  Böyle bir eğitim de eğitim-öğretim süreçleri iyi planlanmış, iyi yapılandırılmış okullarla gerçekleştirilir. Özel Bilge İlköğretim Okulu anasınıfından itibaren yabancı dil ağırlıklı eğitim vermektedir. Okulumuzda 1., 2. ve 3. sınıflarda mihver derslerin yanında branş öğretmenleri tarafından verilen aktivite derleri ile öğrencilerin motivasyonu  güçlendirilmektedir. 4. sınıftan itibaren tam branşlaşma ile eğitimin her kademesinde öğrencinin yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı, öğrenciyi daha verimli kılan  ölçme-değerlendirme sistemleri, öğrenci ve öğretmenleri ortak paydada buluşturan program geliştirme süreçleri ile kendini gerçekçi bir gözle algılayan, analitik düşünebilen, sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sevgili öğrenciler, Atatürk ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermeyin; laikliği daima koruyun; sabırlı olun, duygularınızla değil, mantığınızla hareket edin; ulusal kültürümüzü koruyun, yozlaşmayın, gününüzü kurtarmak için değil, gelecek için çalışın; barışçı olun, güçlüklerden yılmayın, sevginin, kardeşliğin üstünde hiçbir güç tanımayın, sadece kendinizi değil,tüm insanlığı sevin Yarınlarınızın geçmişinizden güzel olması dileğiyle.  Merhaba, Eğitim ve öğretim, istenen çağdaş insan modelinin yetiştirilmesinde en önemli araçtır. 21. Yüzyıl gereksinimlerine uygun, özgürlükçü ve katılımcı bir eğitim vermeyi amaçlayan okulumuz, 1991 yılından bu yana İlköğretim Okulu olarak faaliyette bulunmakta iken 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılında bünyesine Anadolu Lisesini de katarak hizmetlerine devam etmektedir. Sağlıklı bir toplumun, bensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşacağını düşünen Özel Bilge Anadolu Lisesi'nin amacı kendini ifade edebilen, soran, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü demokratik yollardan açıkça ifade edebilen; insanları din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik statü yönünden ayırmayan, ayrımcılık yapmayan, bütün insanları kucaklayabilen, ülkesini ve insnalığı seven bireyler yetiştirmektedir. Sevgili Öğrenciler, Başarı için çok çalışınız. Okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok seviniz. Sizi geleceğe hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayınız. Öğretmenleriniz tüm yaşamınıza yön veren geleceğinizin mimarlarıdır. Öğretmenleriniz sizin içinizdeki cevheri çıkartmak için çaba harcarlar. Okulun amacı sizi eğitmek ve geleceğe hazırlamaktır. Sizleri gelecekte iyi yetişmiş birer fert olarak modern bilime dayalı, bilgi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik varlığa çeviren, özgüveni yüksek bireyler olarak görmekten onur duyacağım. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi siz sevgili öğrencilerimiz; Bütün bu amaçlara ulaşabilmenin yolu, Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi "TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDIR; ÇALIŞKAN OLMAK."  
 
 
 
 
 
 
   

Okulumuz gerçek yaşamı eğitim süreci ile bütünleştirmeye çalışırken esnek katılımcı ve doktartik okul kültürü ile örgütlenmenin önemine inanır. Bu anlayış ve yaklaşımda okul kültürünü oluşturur. Okul kültürü öğrenciye ve başarıya değer veren herkesten yüksek performans bekleyen, öğrencilerin etkin öğrenmesine yol açan, düzen ve disiplin isteyen ve akademik işbirliğini özendiren bir inanç sistemi olarak belirlenir. Okulumuz bunun oluşmasına hizmet edebilecek gerekli idari, mali ve diğer mekanizmayı kurmak, süreçleri başlatmak ve yürütmek için vardır.

EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, GÜCÜNÜ SEVGİDEN ALIR.

 

 
 
         
Giriş Türü :
T.C. Kimlik No. :
Şifre :
Güvenlik Kodu :